kleisto

Text hesla

kleisto– [gr.] — prvá časť zložených slov s významom oplodnenie, oplodňujúci, samoopelivý, plod, plodový.

Zverejnené v marci 2017.

Kleisto [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kleisto