Kleinová, Zuzana

Text hesla

Kleinová [klaj-], Zuzana, aj Borhyová 22. 3. 1934 Košice — slovenská tanečnica. R. 1949 – 91 elévka, členka a neskôr sólistka baletu Štátneho divadla Košice. Uplatnila sa najmä v lyrickom repertoári, vytvorila titulné, hlavné a sólové postavy v mnohých baletoch a baletných inscenáciách symfonických diel, napr. Runu (Radúz a Mahuliena, 1956), Klárku (Luskáčik, 1962), Júliu (Romeo a Júlia podľa orchestrálnej fantázie P. I. Čajkovského, 1963), Odettu (Labutie jazero, 1964) a Myrtu (Giselle, 1972).

Text hesla

Kleinová [klaj-], Zuzana, aj Borhyová 22. 3. 1934 Košice — slovenská tanečnica. R. 1949 – 91 elévka, členka a neskôr sólistka baletu Štátneho divadla Košice. Uplatnila sa najmä v lyrickom repertoári, vytvorila titulné, hlavné a sólové postavy v mnohých baletoch a baletných inscenáciách symfonických diel, napr. Runu (Radúz a Mahuliena, 1956), Klárku (Luskáčik, 1962), Júliu (Romeo a Júlia podľa orchestrálnej fantázie P. I. Čajkovského, 1963), Odettu (Labutie jazero, 1964) a Myrtu (Giselle, 1972).

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kleinová, Zuzana [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kleinova-zuzana