Klein, František

Text hesla

Klein [klajn], František, 24. 11. 1898 Bratislava – 3. 4. 1960 tamže — slovenský lekár, patológ. R. 1922 – 32 asistent Jána Lukeša v Ústave patologickej anatómie Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 1933 – 45 prosektor Štátnej nemocnice v Žiline, 1945 – 59 prednosta Ústavu patologickej anatómie a vedúci Katedry patologickej anatómie Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 1945 mimoriadny, 1947 riadny profesor. Pre židovský pôvod bol počas vojnovej SR perzekvovaný, 1944 účastník Slovenského národného povstania (pracovník bakteriologickej stanice v Banskej Bystrici a nemocnice v Podbrezovej a partizánsky lekár). Zaoberal sa patológiou žliaz s vnútornou sekréciou (detskou a štítnou žľazou a ich vzťahom k pohlavným žľazám), onkológiou (nádormi krvotvorného tkaniva, najmä Hodgkinovou chorobou a leukémiou), srdcovými chorobami (infarktom myokardu), ako aj bakteriológiou, hematológiou, sérológiou a súdnym lekárstvom. V oblasti patologickej anatómie vytvoril vlastnú, bratislavskú školu, do vedeckého výskumu zaviedol experimentálnu patológiu na zvieracích modeloch. Autor a spoluautor vyše 100 odborných prác a vedeckých štúdií publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Člen Spoločnosti patologických anatómov, mimoriadny člen Učenej spoločnosti Šafárikovej. Nositeľ mnohých ocenení, napr. Pribinovho kríža I. triedy (in memoriam, 2004).

Zverejnené v marci 2017.

Klein, František [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klein-frantisek