Kleihues, Josef Paul

Popis ilustrácie

Josef Paul Kleihues: schodisko v Múzeu súčasného umenia v Chicagu, 1991 – 96

Text hesla

Kleihues [klajhús], Josef Paul, 11. 6. 1933 Rheine, Severné Porýnie-Vestfálsko – 13. 8. 2004 Berlín — nemecký architekt a teoretik architektúry. R. 1962 si otvoril vlastné architektonické štúdio v záp. Berlíne. Od 1973 pôsobil ako profesor architektúry na univerzite v Dortmunde, od 1986 na Cooper Union for Advancement of Science and Art v New Yorku.

Od 2. pol. 70. rokov 20. stor. sa zaoberal urbanistickým plánovaním západného Berlína, kde v priebehu 80. rokov 20. stor. inicioval vznik celého radu stavieb, ktoré navrhli významní svetoví architekti. Jeho koncepcia rekonštrukcie historického Berlína sa stala základom prestavby mesta po jeho zjednotení 1989.

Jeho diela sa vyznačujú vysokou úrovňou stvárnenia, sú ovplyvnené racionalizmom (funkcionalizmom a súdobým talianskym architektonickým racionalizmom) i pruským klasicizmom (striedmosť, prísnosť, dôraz na remeselnú dokonalosť) a uplatnil v nich citlivú poetiku založenú na zmysle pre klasickú krásu, rytmus a poriadok. Sám svoje diela označoval ako poetický racionalizmus.

K jeho najvýznamnejším dielam patria prestavba kláštora Gerleve pri Coesfelde v Severnom Porýní-Vestfálsku (1979 – 82), Archeologické múzeum vo Frankfurte nad Mohanom (1981 – 89), Múzeum súčasného umenia v Chicagu (1991 – 96) a Múzeum súčasného umenia v Siegene (1998 – 2000).

Zverejnené v marci 2017.

Kleihues, Josef Paul [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kleihues-josef-paul