Klega, Miroslav

Text hesla

Klega, Miroslav, vlastným menom Alexej K., 6. 3. 1926 Vítkovice, dnes súčasť Ostravy – 25. 6. 1993 Ostrava — český hudobný skladateľ a politik. R. 1944 študoval skladbu u J. Křičku a E. Hlobila a dirigovanie na pražskom konzervatóriu u V. Talicha. Po skončení 2. svetovej vojny prešiel na konzervatórium v Bratislave, kde 1946 – 50 študoval skladbu u E. Suchoňa a J. Cikkera, 1965 absolvoval stáž u K. Stockhausena a P. Bouleza v Darmstadte. R. 1950 – 52 pôsobil ako hudobný redaktor v Československom rozhlase v Bratislave, 1952 sa vrátil do Ostravy, kde organizoval hudobný život. R. 1953 – 55 dramaturg opery Štátneho divadla (dnes Národné divadlo moravskosliezske) v Ostrave. Súčasne sa 1953 podieľal na založení Vyššej hudobnopedagogickej školy (dnes Janáčkovo konzervatórium a Gymnázium v Ostrave; 1967 – 73 riaditeľ), kde vyučoval hudobnú teóriu a skladbu. R. 1973 – 86 hudobný režisér a redaktor v Československom rozhlase v Ostrave. R. 1990 – 92 poslanec Českej národnej rady za Občanské fórum. V tvorbe vychádzal z impresionizmu a zo svetovej hudobnej moderny. Autor komornej hudby, napr. Suita bagatella pre klavír (1948), Nokturno pre klavír (1958), Concertino pre sláčikové kvarteto (1961), orchestrálnych skladieb, napr. Černá země (1951), suita Noční slavnosti (1956), Symfonie (1959), baletná symfónia Příběhy a zázraky (1979), Concerto-Partita pre husle a orchester (1965) a i. Jeho vokálnu tvorbu reprezentujú Písně na slova Jeana Cocteaua (1946), Pět madrigalů pro mužský sbor na slova Viktora Dyka (1949) a pieseň pre barytón a klavír na slová J. Londona Odložte loutnu (1957). Písal aj scénickú a filmovú hudbu.

Text hesla

Klega, Miroslav, vlastným menom Alexej K., 6. 3. 1926 Vítkovice, dnes súčasť Ostravy – 25. 6. 1993 Ostrava — český hudobný skladateľ a politik. R. 1944 študoval skladbu u J. Křičku a E. Hlobila a dirigovanie na pražskom konzervatóriu u V. Talicha. Po skončení 2. svetovej vojny prešiel na konzervatórium v Bratislave, kde 1946 – 50 študoval skladbu u E. Suchoňa a J. Cikkera, 1965 absolvoval stáž u K. Stockhausena a P. Bouleza v Darmstadte. R. 1950 – 52 pôsobil ako hudobný redaktor v Československom rozhlase v Bratislave, 1952 sa vrátil do Ostravy, kde organizoval hudobný život. R. 1953 – 55 dramaturg opery Štátneho divadla (dnes Národné divadlo moravskosliezske) v Ostrave. Súčasne sa 1953 podieľal na založení Vyššej hudobnopedagogickej školy (dnes Janáčkovo konzervatórium a Gymnázium v Ostrave; 1967 – 73 riaditeľ), kde vyučoval hudobnú teóriu a skladbu. R. 1973 – 86 hudobný režisér a redaktor v Československom rozhlase v Ostrave. R. 1990 – 92 poslanec Českej národnej rady za Občanské fórum. V tvorbe vychádzal z impresionizmu a zo svetovej hudobnej moderny. Autor komornej hudby, napr. Suita bagatella pre klavír (1948), Nokturno pre klavír (1958), Concertino pre sláčikové kvarteto (1961), orchestrálnych skladieb, napr. Černá země (1951), suita Noční slavnosti (1956), Symfonie (1959), baletná symfónia Příběhy a zázraky (1979), Concerto-Partita pre husle a orchester (1965) a i. Jeho vokálnu tvorbu reprezentujú Písně na slova Jeana Cocteaua (1946), Pět madrigalů pro mužský sbor na slova Viktora Dyka (1949) a pieseň pre barytón a klavír na slová J. Londona Odložte loutnu (1957). Písal aj scénickú a filmovú hudbu.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Klega, Miroslav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klega-miroslav