Klecany

Text hesla

Klecany — mesto v Česku v Stredočeskom kraji v okrese Praha-východ 5 km sev. od Prahy na pravom brehu Vltavy; 2,6 tis. obyvateľov (2013).

Prvýkrát písomne doložené 1309. R. 1507 sa stalo mestečkom s právom trhu, v 17. stor. počas tridsaťročnej vojny bolo takmer celé zničené, v dôsledku čoho stratilo svoje práva a jeho význam upadol. Do pol. 18. stor. bolo sčasti obnovené a počet obyvateľov vzrástol. Od 1994 mesto.

Stavebné pamiatky: zámok (17. stor., 1827 prestavaný, 1857 po požiari klasicisticky upravený), Kostol nanebovzatia Panny Márie (pôvodne gotický, doložený 1332, prestavaný barokovo 1748 – 49, neorenesančne 1889 – 92).

Zverejnené v marci 2017.

Klecany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klecany