kĺbový dopravný prostriedok

Text hesla

kĺbový dopravný prostriedok — koľajový (električka, vlak) alebo cestný (autobus, trolejbus) dopravný prostriedok zložený z viacerých dielov (článkov) spojených pomocou kĺbov, pričom spojovací priestor je prekrytý krycím mechom.

Jednoduchá kĺbová električka sa skladá z dvoch článkov, má tri dvojnápravové podvozky, z ktorých predný a zadný sú hnacie a tretí je pod kĺbom medzi článkami. V pravej bočnici každého článku (prípadne aj v obidvoch bočniciach) je umiestnených dvoje elektricky ovládaných dvier. Vložením ďalších nízkopodlažných článkov medzi dva pôvodné články kĺbovej električky vznikne viacčlánková električka. Kĺbový vlak predstavuje ucelenú súpravu pospájaných vozňov a lokomotívy (spravidla dvoch lokomotív – prednej a zadnej). Kĺbový autobus (podobne i trolejbus) je dvojdielny, pričom motor s hnacou nápravou je umiestnený v zadnom diele.

Zverejnené v marci 2017.

Kĺbový dopravný prostriedok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klbovy-dopravny-prostriedok