klavus

Text hesla

klavus [lat.], clavus — ohraničený, bolestivý mozoľ kruhovitého tvaru s centrálne zvýraznenou hyperkeratózou. Najčastejšie vzniká dlhobobým tlakom na kožu prstov alebo chodidiel u osôb so zníženou klenbou nôh alebo u osôb nosiacich nevhodnú obuv.

Zverejnené v marci 2017.

Klavus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klavus