klauzula

Text hesla

klauzula [lat.] —

1. dodatok doplňujúci zmluvu alebo inú úradnú listinu o určité podmienky jej plnenia, → doložka;

2. hud.kadencia;

3. lit. rytmické zakončenie verša, polverša alebo prozaického úseku. Podľa postavenia posledného prízvuku sa rozdeľuje na mužskú (s prízvukom na poslednej slabike), ženskú alebo trochejskú (s prízvukom na predposlednej slabike), daktylskú (s prízvukom na tretej slabike od konca) a hyperdaktylskú klauzulu (s prízvukom na štvrtej slabike od konca).

Zverejnené v marci 2017.

Klauzula [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klauzula