Klaučo, Adam

Text hesla

Klaučo, Adam, 20. 8. 1914 Pribylina, okres Liptovský Mikuláš – 11. 5. 1964 Bratislava — slovenský staviteľ a architekt. R. 1945 – 50 študoval staviteľstvo na SVŠT v Bratislave. R. 1933 – 37 stavbyvedúci a projektant na železničných tratiach Červená Skala – Margecany a Púchov – Horní Lideč (dnes v ČR), potom stavebný dozorca a projektant na železničných stavbách na Považí. Po 1945 pôsobil vo viacerých vedúcich funkciách na Povereníctve dopravy (1952 – 60 vedúci stavebného odboru a náčelník technického odboru) a na Oblastnom riaditeľstve Československej automobilovej dopravy (ČSAD; 1959 – 62 prednosta stavebného oddelenia). R. 1960 – 63 náčelník expertízy na Ministerstve dopravy a spojov v Prahe, 1963 – 64 zastupujúci profesor na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave.

Po 2. svetovej vojne viedol rekonštrukciu 16 vodární, neskôr výstavbu cesty zo Štrbského Plesa cez Podbanské do Pribyliny a Liptovského Hrádku. Iniciátor typizovania projekcie závodov ČSAD. Vypracoval projektovú dokumentáciu množstva inžinierskych stavieb (najmä mostov a cestných úsekov), projekt stanice v Čiernej nad Tisou, ústrednej budovy pošty v Prahe a i. a závodné smernice na projektovanie veľkých dopravných stavieb. Publikoval viaceré odborné články o výstavbe a technickom rozvoji.

Zverejnené v marci 2017.

Klaučo, Adam [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klauco-adam