Klatovy

Text hesla

Klatovy — mesto v Česku v Plzenskom kraji vo Švihovskej vrchovine, administratívne stredisko okresu Klatovy; 23-tis. obyvateľov (2013). Priemysel strojársky, textilný, kožiarsky, drevársky, potravinársky; tradičné pestovanie klinčekov (od 1813). Železničná a významná cestná križovatka. Turistické východisko na Šumavu.

Mesto založil 1260 kráľ Přemysl Otakar II. v blízkosti pravdepodobne trhovej osady so slovanským osídlením (doložená 1253) na obchodnej ceste spájajúcej Čechy s Bavorskom, malo strategický význam pri obrane hraníc. Obyvatelia boli prevažne nemeckého pôvodu. V 13. a 14. stor. boli vybudované hradby s priekopami, v 14. stor. získalo mesto mnohé výsady a stalo sa remeselným, obchodným a poľnohospodárskym centrom. Po 1380 postupne osídlené českým obyvateľstvom (v dôsledku husitských vojen nemecké obyvateľstvo mesto opustilo). V 16. stor. rozvoj mesta. R. 1641 postihnuté požiarom, 1645 vyplienené švédskym vojskom. Ďalší rozvoj nastal v 2. polovici 17. stor., keď tam jezuiti postavili kolégium (1655) so seminárom (1692 – 93) a barokový kostol (1656 – 79) s katakombami (1656 – 76). V 18. stor. rozvoj plátenníctva a garbiarstva, od začiatku 19. stor. rozvoj obchodu, ktorý podporila výstavba nových ciest a v 2. polovici 19. stor. výstavba železnice. Stavebné pamiatky: pôvodne ranogotický Kostol Panny Márie (2. polovica 13. stor., niekoľkokrát prestavaný a rozšírený, 1692 zbarokizované záp. priečelie kostola, ktoré bolo začiatkom 20. stor. neogoticky prestavané; v interiéri sa nachádza podľa legendy zázračný obraz Panny Márie Klatovskej), časti hradieb (13. – 14. stor.), Čierna veža (1547 – 55), radnica (1548 – 59, 1923 – 25 neorenesančne upravená a zvýšená o ďalšie poschodie), Biela veža (aj zvonica, 1581, po požiari 1689 prestavaná a 1758 po požiari zvýšená a upravená do súčasnej podoby), baroková lekáreň (v dome zo 16. stor.; zariadenie z 1773, od 1966 múzeum), jezuitský Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie a sv. Ignáca s katakombami (1656, do súčasnej podoby upravený 1810), Kaplnka zjavenia Panny Márie – Chalúpka (1686 na mieste domčeka, v ktorom bol pôvodne uchovávaný obraz Panny Márie Klatovskej, dnešná podoba z 1758 – 66), Kostol sv. Vavrinca s dominikánskym kláštorom (1694 – 1709, kostol zrekonštruovaný v 80. – 90. rokoch 20. stor., od 2000 výstavná sieň, kláštor zrekonštruovaný začiatkom 21. stor.), secesná budova Vlastivedného múzea Dr. Hostaša (1905 – 07), v priľahlej záhrade Pavilón skla (60. roky 20. stor.) s expozíciou umeleckého skla (koniec 19. – začiatok 20. stor.) firmy Lötz.

Text hesla

Klatovy — mesto v Česku v Plzenskom kraji vo Švihovskej vrchovine, administratívne stredisko okresu Klatovy; 23-tis. obyvateľov (2013). Priemysel strojársky, textilný, kožiarsky, drevársky, potravinársky; tradičné pestovanie klinčekov (od 1813). Železničná a významná cestná križovatka. Turistické východisko na Šumavu.

Mesto založil 1260 kráľ Přemysl Otakar II. v blízkosti pravdepodobne trhovej osady so slovanským osídlením (doložená 1253) na obchodnej ceste spájajúcej Čechy s Bavorskom, malo strategický význam pri obrane hraníc. Obyvatelia boli prevažne nemeckého pôvodu. V 13. a 14. stor. boli vybudované hradby s priekopami, v 14. stor. získalo mesto mnohé výsady a stalo sa remeselným, obchodným a poľnohospodárskym centrom. Po 1380 postupne osídlené českým obyvateľstvom (v dôsledku husitských vojen nemecké obyvateľstvo mesto opustilo). V 16. stor. rozvoj mesta. R. 1641 postihnuté požiarom, 1645 vyplienené švédskym vojskom. Ďalší rozvoj nastal v 2. polovici 17. stor., keď tam jezuiti postavili kolégium (1655) so seminárom (1692 – 93) a barokový kostol (1656 – 79) s katakombami (1656 – 76). V 18. stor. rozvoj plátenníctva a garbiarstva, od začiatku 19. stor. rozvoj obchodu, ktorý podporila výstavba nových ciest a v 2. polovici 19. stor. výstavba železnice. Stavebné pamiatky: pôvodne ranogotický Kostol Panny Márie (2. polovica 13. stor., niekoľkokrát prestavaný a rozšírený, 1692 zbarokizované záp. priečelie kostola, ktoré bolo začiatkom 20. stor. neogoticky prestavané; v interiéri sa nachádza podľa legendy zázračný obraz Panny Márie Klatovskej), časti hradieb (13. – 14. stor.), Čierna veža (1547 – 55), radnica (1548 – 59, 1923 – 25 neorenesančne upravená a zvýšená o ďalšie poschodie), Biela veža (aj zvonica, 1581, po požiari 1689 prestavaná a 1758 po požiari zvýšená a upravená do súčasnej podoby), baroková lekáreň (v dome zo 16. stor.; zariadenie z 1773, od 1966 múzeum), jezuitský Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie a sv. Ignáca s katakombami (1656, do súčasnej podoby upravený 1810), Kaplnka zjavenia Panny Márie – Chalúpka (1686 na mieste domčeka, v ktorom bol pôvodne uchovávaný obraz Panny Márie Klatovskej, dnešná podoba z 1758 – 66), Kostol sv. Vavrinca s dominikánskym kláštorom (1694 – 1709, kostol zrekonštruovaný v 80. – 90. rokoch 20. stor., od 2000 výstavná sieň, kláštor zrekonštruovaný začiatkom 21. stor.), secesná budova Vlastivedného múzea Dr. Hostaša (1905 – 07), v priľahlej záhrade Pavilón skla (60. roky 20. stor.) s expozíciou umeleckého skla (koniec 19. – začiatok 20. stor.) firmy Lötz.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Klatovy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klatovy