Klasov

Text hesla

Klasov, Kalász — obec v okrese Nitra v Nitrianskom kraji v str. časti Žitavskej pahorkatiny, 177 m n. m.; 1 318 obyvateľov, 62,8 % slovenskej, 31,4 % maďarskej národnosti (2015). Pahorkatinné odlesnené územie je poľnohospodársky využívané (tradičné rozvinuté vinohradníctvo).

Obec písomne doložená 1111 ako Caliz, 1156 Qualiz, 1232, 1274 Kaluz, 1298 Kaluzd, 1318 Kaloz, 1579 Kalaz, 1773 Kálaz, 1786, 1808, 1863 Kalász, 1873 Kálász, 1877 – 82 Kalász, 1888 Kálasz, 1892 – 1900 Kálaz, 1902 – 13 Kalász, 1920 Kálaz, 1927 – 1938 Kalaz, Kalász, 1938 – 45 Kalász, 1945 – 48 Kalaz, Kalász, 1948 Klasov.

Pôvodne patrila Huntovcom-Poznanovcom, v 2. pol. 14. stor. Forgáčovcom, neskôr Fánčiovcom, zač. 18. stor. Paluškovcom, koncom 18. stor. Weiszovcom, v 19. stor. Klobušickovcom a i. V 16. a 17. stor. ju postihli turecké nájazdy, 1663 bola poplatná Turkom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. R. 1939 – 45 pripojená k Maďarsku. R. 1976 – 96 bola ku Klasovu pričlenená obec Babindol.

Archeologické nálezy: halštatské sídlisko, osídlenie z obdobia stredoveku (14. – 15. stor.).

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie (pôvodne barokový 1750, postavený na starších základoch, klasicisticky prestavaný 1828, upravený 1896, rozšírený 1956, rekonštruovaný 2009), neogotický kaštieľ Weiszovcov (1866, opravený 1886, rozšírený 1967, v súčasnosti zariadenie sociálnych služieb) s parkom (2. pol. 19. stor.).

Zverejnené v marci 2017.

Klasov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klasov