Klasonov lignín

Text hesla

Klasonov lignín — množstvo zvyškového lignínu obsiahnutého v buničine vyrobenej delignifikáciou dreva. Stanovuje sa vo vzorke buničiny ako nerozpustný podiel po dvojstupňovej hydrolýze kyselinou sírovou (v prvom stupni sa pôsobí 72 %, v druhom stupni 3 % kyselinou sírovou pri vyššej teplote). Nazvaný podľa švédskeho chemika Johana Petra Klasona (*1848, †1937), ktorý túto metódu stanovenia zaviedol.

Zverejnené v marci 2017.

Klasonov lignín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klasonov-lignin