klasik

Text hesla

klasik [lat.] —

1. vynikajúci, všeobecne uznávaný umelec, vedec ap., tvorca diel trvalej hodnoty;

2. starogrécky alebo starorímsky (latinský) spisovateľ; → klasický.

Zverejnené v marci 2017.

Klasik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klasik