klasický polomer elektrónu

Text hesla

klasický polomer elektrónu — polomer elektrónu odvodený na základe predstáv elektrostatiky a teórie relativity. Predstavuje veľkosť elektrónu za predpokladu, že celá jeho hmotnosť je určená vlastnou elektrostatickou potenciálnou energiou. Takto určený klasický polomer elektrónu (2,8 · 10-15 m) nezodpovedá skutočnej veľkosti elektrónu. Výsledky experimentov z oblasti fyziky elementárnych častíc naznačujú, že polomer elektrónu je menší než 10-22 m.

Zverejnené v marci 2017.

Klasický polomer elektrónu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klasicky-polomer-elektronu