klasická literatúra

Text hesla

klasická literatúra

1. označenie najvýznamnejších literárnych diel určitej národnej literatúry;

2. diela antických gréckych a rímskych spisovateľov;

3. najvýznamnejšie literárne diela určitého obdobia alebo tematického okruhu.

Zverejnené v marci 2017.

Klasická literatúra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klasicka-literatura