klasenie

Text hesla

klasenie, metanie — fenologická fáza (vývinové štádium) obilnín (alebo tráv) charakteristická prenikaním súkvetia (klasu alebo metliny) z listovej pošvy. Nastupuje po diferenciácii súkvetia, keď sa listová pošva posledného listu zdurí, neskôr pukne a následne sa objaví súkvetie. Dôležitými faktormi normálneho priebehu klasenia sú množstvo vody a teplota prostredia (optimálne 16 – 20 °C); vysoké teploty a nedostatok vody zapríčiňujú, že klasy sú krátke a často sa len čiastočne vyťahujú z listovej pošvy, čo znižuje úrodu zrna aj slamy. Klasenie je dôležitým ukazovateľom skorosti odrody.

Zverejnené v marci 2017.

Klasenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klasenie