Klas, Ján

Text hesla

Klas, Ján, 3. 10. 1936 Devínska Nová Ves, dnes mestská časť Bratislavy – 10. 5. 2016 Bratislava — slovenský chemik. R. 1961 – 93 pôsobil na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT (dnes Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU), 1993 – 2001 vo Vojenskom ústave hygieny a epidemiológie v Bratislave; 1988 DrSc. Zaoberal sa analytickou chémiou, špeciálne vývojom a využitím nových, najmä rádiochemických analytických metód. S J. Tölgyessym objavil metódu sub-superekvivalentovej izotopovej zrieďovacej analýzy s aplikáciou izokoncentračného princípu, navrhol a skonštruoval zariadenie na detekciu odrazeného žiarenia β a ukázal možnosti využitia takýchto metód na stanovenie farmaceutických a medicínsky významných zlúčenín. V spolupráci s J. Gažom našiel kvantitatívne vzťahy medzi koncentračným rozdelením a konštantami stability komplexov. Spoluautor monografie Sub-superekvivalentová izotopová zrieďovacia analýza (1985), viac ako 40 vedeckých článkov a 3 patentov. Ocenený Európskym strediskom lekárskeho materiálu americkej armády (U. S. Army Medical Materiel Center, Europe, 1997).

Zverejnené v marci 2017.

Klas, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klas-jan