Klas, Antonín

Popis ilustrácie

Antonín Klas

Text hesla

Klas, Antonín, 4. 9. 1927 Bratislava – 8. 7. 2014 tamže — slovenský ekonóm a informatik. R. 1950 – 68 pôsobil na Vysokej škole ekonomickej (dnes Ekonomická univerzita; 1960 – 64 prorektor pre vedu), kde 1964 založil a do 1967 viedol Výskumný ústav národohospodársky, 1968 – 90 riaditeľ Výskumného výpočtového strediska (v rámci Programu OSN) a 1991 – 2012 vedúci výskumný pracovník v Ústave ekonomickej teórie SAV (dnes Ekonomický ústav SAV) v Bratislave; 1968 profesor.

Zaoberal sa teóriou štatistiky, teóriou informácií, ekonomickou kybernetikou, znalostnou ekonomikou a informatizáciou spoločnosti. R. 1971 založil odborný časopis Informačné systémy (1971 – 90 šéfredaktor) a medzinárodný seminár o integrovanom štatistickom informačnom systéme Európskej hospodárskej komisie OSN (1971 – 90 predseda), 1975 – 89 koordinátor výskumného programu Európskej hospodárskej komisie OSN na aplikáciu počítačov v štatistike (Statistical Computing), 1977 spoluzakladateľ Medzinárodnej asociácie pre výpočtovú štatistiku (International Association for Statistical Computing, IASC; 1987 organizátor Svetového kongresu IASC v Tokiu; 1997 – 2005 viceprezident), 1981 – 83 autor a koordinátor projektu OSN Metainformačný systém, 2006 – 10 vedúci riešiteľ národného projektu Dlhodobá vízia a stratégie rozvoja znalostnej ekonomiky a spoločnosti.

Autor a spoluautor viacerých publikácií, napr. Základné otázky produktivity práce (1961), Informatizácia a spoločnosť: Vyspelé kapitalistické štáty (1988), Informatizácia ako faktor rozvoja ekonomiky a spoločnosti (2002), Technologický a inovačný rozvoj v SR (2005), Vývoj inštitúcií výskumu a vyššieho vzdelávania na Slovensku (860 – 2005), vydaná 2006, ako aj vedeckých článkov publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Klas, Antonín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klas-antonin