klas

Text hesla

klas — vrchná časť stebla obilnín (alebo tráv) obsahujúca zrná (semená);

bot. 1. spica — jednoduché strapcovité súkvetie zvyčajne s predĺženým vretenom, v ktorého pazuche listeňov sedia kvety s charakteristickým akropetálnym rozkvitaním (odspodu dohora), napr. pri skorocele (Plantago). Aj zložené súkvetie (zložený klas) niektorých tráv (t. j. klas kláskov);

2. strobilus — zoskupenie výtrusných listov (sporofylov), na ktorých sa vytvárajú výtrusnice (výtrusnicový klas), napr. pri rodoch plavúň (Lycopodium) a praslička (Equisetum).

Zverejnené v marci 2017.

Klas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klas