kľakanica

Text hesla

kľakanica — démonická bytosť zo slovanskej mytológie. Objavovala sa v ľudovej slovesnosti najmä v oblasti záp. Slovenska (okolie Trenčína, Záhorie), Čiech a Moravy (česky klekánice). Patrila k takzvaným výchovným alebo pedagogickým strašidlám. Bola opisovaná ako škaredá starena, ktorá po takzvanom kľakaní (večernom zvonení) obchádzala okolo domov a strašila alebo kradla deti, ktoré zostali vonku samy (unesené deti nútila za trest celú noc kľačať na tvrdej podložke). Miestami, napr. v záp. Čechách, mala aj mužský náprotivok (zlého škriatka klekáníčka), ktorý volal alebo pískal na ľudí. Človeku, ktorý mu odpovedal, skočil na chrbát a umáral ho.

Zverejnené v marci 2017.

Kľakanica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klakanica