kladódium

Text hesla

kladódium [gr. + lat.], cladodium — sploštený článok rastlinnej stonky vzhľadom pripomínajúci list (alebo celá sústava takýchto listovito sploštených článkov), ktorý pri rastlinách nevytvárajúcich listy (alebo so zakrpatenými listami) preberá asimilačnú funkciu; vyskytuje sa napr. pri rode listnatec (Ruscus). Proces, pri ktorom dochádza k splošťovaniu jednotlivých článkov rastlinnej stonky a k vzniku kladódia, sa nazýva kladodifikácia.

Text hesla

kladódium [gr. + lat.], cladodium — sploštený článok rastlinnej stonky vzhľadom pripomínajúci list (alebo celá sústava takýchto listovito sploštených článkov), ktorý pri rastlinách nevytvárajúcich listy (alebo so zakrpatenými listami) preberá asimilačnú funkciu; vyskytuje sa napr. pri rode listnatec (Ruscus). Proces, pri ktorom dochádza k splošťovaniu jednotlivých článkov rastlinnej stonky a k vzniku kladódia, sa nazýva kladodifikácia.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kladódium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kladodium