kladná logika

Text hesla

kladná logika, pozitívna logika — v elektronike spôsob priradenia hodnôt fyzikálnej veličiny logickým hodnotám 0 a 1, pri ktorom sa logickej hodnote 0 priradí nižšia hodnota veličiny ako logickej hodnote 1; → dvojhodnotový signál. Napr. v prípade technológie TTL (tranzistorovo-tranzistorová logika) sa kladná hodnota napätia menšia ako 0,8 V považuje za logickú 0, hodnota napätia od 2 V do 5 V za logickú 1.

Zverejnené v marci 2017.

Kladná logika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kladna-logika