kladina

Text hesla

kladina — telocvičné a pretekárske náradie určené na cvičenie žien v športovej gymnastike. Tvorí ho drevené brvno súdkovitého prierezu s rozmermi 10 cm (šírka prierezu v hornej a dolnej časti) × 16 cm (výška prierezu) a s dĺžkou 500 cm, môže byť obtiahnuté nekĺzavým materiálom. Brvno je pevne spojené s vysúvacími vzperami v tvare písmena y, čo umožňuje nastavenie jeho výšky na 100 – 125 cm. Tréningová kladina má rozmery zhodné s pretekárskou kladinou, jej výška sa nastavuje podľa potreby.

Cvičenie na kladine je disciplínou ženského viacboja, pri ktorom gymnastka realizuje cvičebnú zostavu trvajúcu maximálne 90 sekúnd. Obsah zostáv na kladine pozostáva z tanečných prvkov (skoky, obraty, rovnovážne polohy) a akrobatických prvkov (premety, saltá). Každému prvku je pridelené označenie A – G, pričom A má hodnotu 0,1 a G hodnotu 0,7 bodu. Výsledná známka je zložená zo súčtu známky za obťažnosť (súčet bodov za maximálne 5 akrobatických prvkov vrátane zoskoku, minimálne 3 tanečné prvky a 5 špeciálnych požiadaviek) a známky za predvedenie (čistota technického predvedenia, umelecký prejav, osobitosť a štýl). Pád sa trestá zrážkou 1,0 bodu, chyby 0,1 bodu, 0,3 bodu a 0,5 bodu. Všetky zrážky sa odpočítavajú od známky 10,00.

Zverejnené v marci 2017.

Kladina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kladina