Kľačno

Text hesla

Kľačno — obec v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji v sev. výbežku Hornonitrianskej kotliny medzi Žiarom, Strážovskými vrchmi a Malou Fatrou v hornej časti doliny rieky Nitra, 368 m n. m.; 1 113 obyvateľov (2015). Pahorkatinné územie doliny je odlesnené, svahy pohorí sú porastené smrečinami a jedľo-bučinami.

Obec písomne doložená 1413 ako Geydel, 1430 Gedel, 1437 Gedelhota, 1464 Gajdellehota, 1560, 1571 – 73 Gaydel, 1773 Gajdell, 1786, 1808 Gajdel, 1863 – 82 Gajdell, 1888 – 1907 Gajdel, 1913 Nyitrafő, 1920 Gajdeľ, 1927 – 48 Gajdel, 1948 Kľačno. Vznikla na zákupnom práve pravdepodobne v 2. polovici 14. stor. Usádzali sa tam nemeckí hostia. Patrila panstvu Bojnice. V 16. – 17. stor. mala charakter zemepanského mestečka. R. 1653 tam pôsobil cech kováčov. R. 1658 spustošená kurucmi. Od 1726 ju vlastnili Pálfiovci. Počas SNP tam prebiehali ťažké boje, o život prišlo 18 zajatých partizánov, v apríli 1945 bola obec vypálená. Po vojne bolo nemecké obyvateľstvo z obce odsunuté a nahradené slovenským. Obyvatelia sa zaoberali baníctvom, ťažbou dreva, remeslami, poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. Stavebné pamiatky: gotický rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša (pravdepodobne 13. stor., doložený 1464; obnovený a rozšírený 1686, v polovici 18. stor. barokovo prestavaný a pristavená sakristia, opravený začiatkom 90. rokov 20. stor.), barokový mariánsky stĺp (1749, od 2011 reštaurovaný), Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1777), klasicistická Kaplnka nepoškvrneného počatia Panny Márie (1824, zrekonštruovaná 1890, v 1. polovici 20. stor. a 1998).

Popis ilustrácie

Kostol sv. Mikuláša, pravdepodobne 13. stor.

Text hesla

Kľačno — obec v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji v sev. výbežku Hornonitrianskej kotliny medzi Žiarom, Strážovskými vrchmi a Malou Fatrou v hornej časti doliny rieky Nitra, 368 m n. m.; 1 113 obyvateľov (2015). Pahorkatinné územie doliny je odlesnené, svahy pohorí sú porastené smrečinami a jedľo-bučinami.

Obec písomne doložená 1413 ako Geydel, 1430 Gedel, 1437 Gedelhota, 1464 Gajdellehota, 1560, 1571 – 73 Gaydel, 1773 Gajdell, 1786, 1808 Gajdel, 1863 – 82 Gajdell, 1888 – 1907 Gajdel, 1913 Nyitrafő, 1920 Gajdeľ, 1927 – 48 Gajdel, 1948 Kľačno. Vznikla na zákupnom práve pravdepodobne v 2. polovici 14. stor. Usádzali sa tam nemeckí hostia. Patrila panstvu Bojnice. V 16. – 17. stor. mala charakter zemepanského mestečka. R. 1653 tam pôsobil cech kováčov. R. 1658 spustošená kurucmi. Od 1726 ju vlastnili Pálfiovci. Počas SNP tam prebiehali ťažké boje, o život prišlo 18 zajatých partizánov, v apríli 1945 bola obec vypálená. Po vojne bolo nemecké obyvateľstvo z obce odsunuté a nahradené slovenským. Obyvatelia sa zaoberali baníctvom, ťažbou dreva, remeslami, poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. Stavebné pamiatky: gotický rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša (pravdepodobne 13. stor., doložený 1464; obnovený a rozšírený 1686, v polovici 18. stor. barokovo prestavaný a pristavená sakristia, opravený začiatkom 90. rokov 20. stor.), barokový mariánsky stĺp (1749, od 2011 reštaurovaný), Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1777), klasicistická Kaplnka nepoškvrneného počatia Panny Márie (1824, zrekonštruovaná 1890, v 1. polovici 20. stor. a 1998).

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kľačno [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klacno