Kľače

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kľače — obec v okrese Žilina v Žilinskom kraji v Žilinskej kotline v doline rieky Rajčianka, 432 m n. m.; 419 obyvateľov (2021). Územie je budované prevažne treťohornými horninami prekrytými riečnymi nánosmi, má pahorkatinný reliéf, je odlesnené.

Obec je písomne doložená v roku 1511 ako Kleczen, 1773 Klacsany, Klacsanj, Klačany, 1786 Klacschanj, 1808 Klacsán, Klačany, 1863 Klacsan, v rokoch 1873 – 88 Klacsán, 1892 – 1902 Klacsan, 1907 – 13 Kalacsány, v roku 1920 Kľačany, v rokoch 1927 – 71, 1990 Kľače.

V rokoch 1971 – 90 bola súčasťou obce Jasenové. Patrila zemianskym rodinám Práznovskovcov a Kľačianskovcov, neskôr časť panstvu Lietava. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: Kaplnka Lurdskej Panny Márie (1934).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 14. marca 2023.

Kľače [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klace