kľačadlo

Popis ilustrácie

Barokové kľačadlo, 18. stor.

Text hesla

kľačadlo, kľakadlo — druh nábytku slúžiaci na modlitbu pokľačiačky. Skladá sa zo spodnej, zošikmenej dosky na kľačanie, z vrchnej dosky (pultu) na opretie rúk a z dvoch bočníc. Kľačadlo býva zhotovené prevažne z dreva, prípadne s čalúnenou spodnou doskou, niekedy môže byť zdobené rezbou, intarziou ap. Bohatšie vyzdobené typy kľačadiel majú nad vrchnou doskou aj kríž, reliéf, obraz, prípadne malý domáci oltárik. Zriedkavejšie sú kľačadlá vytesané z kameňa alebo murované kľačadlá.

Kľačadlá sa používali v kostoloch i v domácnostiach približne od raného stredoveku, pričom ich výzdoba odrážala slohový vývoj nábytkárstva; pre barokové kľačadlá je typický bohatý vyrezávaný dekor. Ako samostatný kus alebo ako súčasť spovednice tvoria kľačadlá súčasť zariadenia interiéru kostolov, vyskytujú sa však aj vo svetských objektoch. Domáce kľačadlá určené na súkromné potreby majú zvyčajne podobu jedno- až dvojdverovej skrinky, v hornej časti s pultom, na kľačanie často slúži vytiahnutá zásuvka v spodnej časti. Kľačadlá sa rozšírili v 16. – 17. stor. vo Francúzsku, v Taliansku a str. Európe.

Zverejnené v marci 2017.

Kľačadlo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klacadlo