Kjótska cena

Text hesla

Kjótska cena — medzinárodná cena od 1985 každoročne udeľovaná v oblasti filozofie, umenia, vedy a techniky japonskou Inamoriho nadáciou (Inamori Foundation; založenou 1984 japonským filantropom a podnikateľom Kazuom Inamorim, *1932). Udeľuje sa nielen za vynikajúce výsledky v danom odbore, ale aj za príspevok k ľudskosti v práci. Často býva označovaná ako japonský ekvivalent Nobelovej ceny.

Zverejnené v marci 2017.

Kjótska cena [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kjotska-cena