Kizlink, Karel

Text hesla

Kizlink, Karel, 10. 10. 1895 Uherské Hradiště – 8. 5. 1976 Bratislava — slovenský právnik českého pôvodu. R. 1923 – 29 pôsobil na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, 1929 – 50 na Právnickej fakulte UK v Bratislave (v školskom roku 1935/36 dekan, 1936/37, 1939/40 a 1945/46 prodekan), 1946/47 rektor a 1947/48 prorektor univerzity, súčasne riaditeľ Seminára obchodného a zmenkového práva a 1945 – 50 Ústavu právnej filozofie Právnickej fakulty UK; 1929 mimoriadny, 1934 riadny profesor. Od 1950 poradca Československej obchodnej komory, od 1969 člen Rozhodcovského súdu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP). Zaoberal sa obchodným právom a právom cenných papierov, osobitne zmenkovým právom (medzinárodne uznávaný odborník), ako aj právnou históriou. Autor a spoluautor viacerých vedeckých kníh a štúdií, napr. Obchodné právo na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (1935), Úvod do obchodního práva (1935), Verejná a komanditná spoločnosť (1945), Cenné papiere (1944), Zmenkové právo (1944), Právo Veľkej Moravy (1967). Člen viacerých vedeckých spoločností.

Zverejnené v marci 2017.

Kizlink, Karel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kizlink-karel