Kizak, Jozef

Text hesla

Kizak, Jozef, 23. 3. 1898 Kamienka, okres Stará Ľubovňa – 21. 12. 1966 Košice — gréckokatolícky teológ, verejný činiteľ, publicista. Teológiu študoval v Budapešti, teológiu a prírodné vedy v Prahe. Od 1920 pôsobil v kantorsko-učiteľskom ústave (tzv. preparandia), na gréckokatolíckej ruskej meštianskej škole a na Gréckokatolíckej teologickej akadémii v Prešove (dnes Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity). R. 1928 založil a viedol prvú rusínsku skautskú organizáciu, 1929 založil a do 1939 viedol Literárny kruh A. Duchnoviča. R. 1929 delegát Prešovského biskupstva pre katolícke školstvo na Slovensku, od 1932 titulárny kanonik Gréckokatolíckej eparchie v Prešove. Po 1945 pôsobil na odborných školách v Prešove, od 1945 na Gréckokatolíckej teologickej akadémii v Prešove (1947 – 48 prodekan). Po likvidácii gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1950 (→ Prešovský sobor) prijal pravoslávie a bol vymenovaný za profesora na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove (1954 – 55 prodekan). Autor viacerých prác z filozofie, zo všeobecnej a špeciálnej dogmatiky a z cirkevného práva, ako aj rozhlasových relácií a divadelných hier.

Zverejnené v marci 2017.

Kizak, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kizak-jozef