Kitui

Text hesla

Kitui — mesto v Keni, administratívne stredisko provincie Kitui; 15-tis. obyvateľov (2013). Oblasť mesta bola pôvodne obývaná pastiermi dobytka z etnika Akamba, ktoré tam prišlo okolo 1600. Po 1888 tam prišli britskí kolonisti.

Zverejnené v marci 2017.

Kitui [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kitui