Kitka, Miroslav

Text hesla

Kitka, Miroslav, 31. 5. 1955 Košice — slovenský lekár, chirurg. Od 1980 pôsobí na Klinike úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (dnes Fakultná nemocnica Louisa Pasteura) v Košiciach (1995 námestník riaditeľa), súčasne od 1990 na Lekárskej fakulte UPJŠ (1997 – 2003 prodekan), od 1999 prednosta Kliniky úrazovej chirurgie Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach; 2004 profesor. Absolvoval krátkodobé študijné pobyty a kurzy v Rakúsku (1987, 1995), vo Švajčiarsku (1984, 2011) a v USA (1992).

Zaoberá sa nízko invazívnymi technikami na hornej končatine a panve, ako aj chirurgickou liečbou instabilného hrudníka, rozpracoval endoskopické techniky pri dutinových poraneniach hrudníka a brucha, do klinickej praxe zaviedol replantácie hornej končatiny a navrhol flexibilný externý fixátor hornej a dolnej končatiny. Od 1990 súdny znalec v odbore chirurgia. Od 1986 člen Rakúskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu (Österreichische Gesellschaft für Traumachirurgie), člen a 2004 – 06 predseda Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu Slovenskej lekárskej spoločnosti. Autor a spoluautor monografií Diafyzárne zlomeniny predlaktia (2000), Kryté osteosyntézy humeru (2000) a Poranenia orgánov brušnej dutiny (2003), ako aj vyše 70 vedeckých prác publikovaných v odborných domácich a zahraničných časopisoch. Nositeľ viacerých ocenení.

Text hesla

Kitka, Miroslav, 31. 5. 1955 Košice — slovenský lekár, chirurg. Od 1980 pôsobí na Klinike úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (dnes Fakultná nemocnica Louisa Pasteura) v Košiciach (1995 námestník riaditeľa), súčasne od 1990 na Lekárskej fakulte UPJŠ (1997 – 2003 prodekan), od 1999 prednosta Kliniky úrazovej chirurgie Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach; 2004 profesor. Absolvoval krátkodobé študijné pobyty a kurzy v Rakúsku (1987, 1995), vo Švajčiarsku (1984, 2011) a v USA (1992).

Zaoberá sa nízko invazívnymi technikami na hornej končatine a panve, ako aj chirurgickou liečbou instabilného hrudníka, rozpracoval endoskopické techniky pri dutinových poraneniach hrudníka a brucha, do klinickej praxe zaviedol replantácie hornej končatiny a navrhol flexibilný externý fixátor hornej a dolnej končatiny. Od 1990 súdny znalec v odbore chirurgia. Od 1986 člen Rakúskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu (Österreichische Gesellschaft für Traumachirurgie), člen a 2004 – 06 predseda Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu Slovenskej lekárskej spoločnosti. Autor a spoluautor monografií Diafyzárne zlomeniny predlaktia (2000), Kryté osteosyntézy humeru (2000) a Poranenia orgánov brušnej dutiny (2003), ako aj vyše 70 vedeckých prác publikovaných v odborných domácich a zahraničných časopisoch. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kitka, Miroslav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kitka-miroslav