kitawala

Text hesla

kitawala [bantuské jazyky] — africké synkretické náboženské hnutie, syntéza domorodých a kresťanských náboženských prvkov. Vzniklo začiatkom 20. stor. počas pôsobenia Elliotta Kenana Kamwanu (*1872, †1956), ktorý sa pod vplyvom anglického misionára Josepha Bootha (*1852, †1932) stal stúpencom hnutia Strážna veža (Jehovovi svedkovia) a toto učenie začal šíriť 1908 v britskej kolónii Ňasko (dnes Malawi). Odtiaľ sa šírilo do Severnej Rodézie (dnes Zambia), do Ubangi-Šari (dnes Stredoafrická republika) a v 20. rokoch 20. stor. do Belgického Konga (dnes Konžská demokratická republika). Na čelo hnutia sa postavil radikálny mysliteľ Tomo Nyirenda (*okolo 1890, †1926), pôvodom z Ňaska, ktorý v Belgickom Kongu v provincii Katanga pracoval na výstavbe železnice. Nyirenda vo svojom učení kombinoval myšlienky kimbanguizmu, prorockého kresťansko-afrického náboženstva, a učenia hnutia Strážna veža (od neho odvodený miestny názov kitawala).

Hnutie malo od začiatku radikálny politický postoj k európskemu kolonializmu. Hlásalo rasovú rovnosť, boj o návrat moci v Afrike domorodým Afričanom a príchod Božieho kráľovstva. Všetky formy autority (vrátane daní, nútenej práce a väčšiny ďalších donucovacích prvkov koloniálnej nadvlády) odsudzovalo ako dielo satana. Pôsobí aj v súčasnosti najmä v Konžskej dem. rep. (napriek vládnym snahám o jeho potlačenie) a radikalizuje sa (jeho príslušníci odmietajú platiť dane a rešpektovať štátne inštitúcie a symboly).

Zverejnené v marci 2017.

Kitawala [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kitawala