Kitara

Text hesla

Kitara, aj Kitwara — stará africká ríša (kráľovstvo) vo vých. Afrike v Medzijazerí (oblasť Veľkých afrických jazier). Podľa ústnej tradície ju v 10. – 12. stor. založila dynastia Tembuziovcov (Tembuzi, Batembuzi; prvým panovníkom bol Ruhanga), ktorú neskôr vystriedala dynastia Čweziovcov (Chwezi, Bachwezi). V čase najväčšieho rozkvetu v 14. a 15. stor. zaberala územie dnešnej Ugandy, Rwandy, Burundi, sev. Tanzánie a vých. oblasti Konžskej demokratickej republiky. Existenciu vyspelej spoločnosti dokladá jej hlavné mesto Bigo bya Mugenyi, dnes archeologická lokalita v str. Ugande (rozloha asi 4 ha) v údolí rieky Katonga, obohnané hlinenými valmi a asi 4 m hlbokou a vyše 10 km dlhou priekopou. Nájazdy nilótskych Luov a Atekerov migrujúcich na územie Kitary zo severu (z územia dnešného Južného Sudánu) viedli v 16. stor. k rozpadu ríše (kráľovstva). Jej nástupcom sa stalo na severe ležiace Buňoro (aj Bunyoro, Buňoro-Kitara, Bunyoro-Kitara), v juž. častiach vznikli ríše (kráľovstvá) Ankole, Karagwe, Kyamutwara, Burundi a Rwanda.

Zverejnené v marci 2017.

Kitara [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kitara