Kitao Masanobu

Popis ilustrácie

Kitao Masanobu: Kurtizány Takikawa a Hanaougi z domu Ogiya, 1783, Rijksmuseum, Amsterdam

Text hesla

Kitao Masanobu, aj Rissai, Seisai, literárny pseudonym Santó Kjóden, vlastným menom Iwase Samuru, 1761 Edo, dnes Tokio – 1816 tamže — japonský grafik, ilustrátor a spisovateľ. Žiak Kitaa Šigemasu, ktorého štýlom bol výrazne ovplyvnený v ranej tvorbe. Navrhoval grafické listy drevorezov ukijo-e, ktorými ilustroval populárne romány, vytváral obrázkové romány (obrázkové knihy), navrhoval aj jednolisty zobrazujúce hercov (jakuša-e) a súdobé krásavice (bidžin-ga). Zač. 80. rokov 18. stor. ilustroval extravagantné obrázkové knihy a vytváral plnofarebné tzv. brokátové tlače (nišikie). Od konca 80. rokov 18. stor. sa venoval výlučne literárnej tvorbe.

Zverejnené v marci 2017.

Kitao Masanobu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kitao-masanobu