Kita, Jaroslav

Text hesla

Kita, Jaroslav, 8. 4. 1949 Kežmarok — slovenský ekonóm. Od 1975 pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave (2000 – 07 prodekan, 2007 – 11 dekan Obchodnej fakulty); 2002 profesor. Absolvoval niekoľko stáží na zahraničných univerzitách vo Francúzsku (1992 – 2001, Grenoble, Poitiers, Rennes) a v Spojenom kráľovstve (2000, Newcastle upon Tyne). Zaoberá sa problematikou obchodu a marketingu, modelov marketingového rozhodovania, nákupu a predaja, riadenia ponuky priemyselných podnikov, ako aj reštrukturalizácie podnikov, hospodárstva a spoločnosti v krajinách Vyšehradskej skupiny v rámci medzinárodnej vedeckovýskumnej siete PGV (Pays du Groupe de Visegrad; člen jej riadiaceho výboru). Koordinátor a garant frankofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite a celouniverzitného programu Manažment predaja vo francúzskom jazyku. Autor alebo vedúci autorského kolektívu viacerých monografií, napr. Nákup a predaj (1998), Marketingové aplikácie (2000), učebníc Marketing (2000), Nákup a predaj – základné obchodné funkcie výrobného podniku (2010), Modely marketingového rozhodovania (2012), Plánovanie predaja na trhu výrobnej sféry (2014), ako aj niekoľkých vysokoškolských učebných textov. Člen redakčných a programových rád viacerých vedeckých časopisov. Nositeľ francúzskeho štátneho vyznamenania Rytier rádu akademických paliem (Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques, 2002).

Zverejnené v marci 2017.

Kita, Jaroslav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kita-jaroslav