kit

Text hesla

kit [angl.] — súprava dielcov, súčiastok alebo modulov používaných ako jeden celok na špecifický účel, napr. súprava dielov z plastu, z ktorých sa zliepajú modely lietadiel, lodí ap.

Zverejnené v marci 2017.

Kit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kit