Kissling, Barnabáš

Text hesla

Kissling, Barnabáš, 11. 1. 1925 Krátke Kesy, dnes časť Marcelovej, okres Komárno – 1. 5. 1994 Bratislava — slovenský architekt. Študoval na Technickej univerzite Józsefa Nádora a na Umelecko-technickej univerzite v Budapešti, štúdium dokončil 1952 na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave. Zamestnal sa v Spojprojekte v Bratislave, kde sa špecializoval na projektovanie poštových a telekomunikačných stavieb, jeho projekty boli realizované na celom území Slovenska a na Morave. Naprojektoval aj viacero bytových domov.

Od 1966 pôsobil v Štátnom výskumnom, projektovom a typizačnom ústave (ŠPTÚ) v Bratislave, kde so Š. Ďurkovičom a Š. Svetkom vytvoril svoj najvýznamnejší projekt – budovu Československého rozhlasu v Bratislave (dnes Slovenský rozhlas, súčasť RTVS, 1968 – 84). Najvýznamnejšie práce: bytový komplex na Miletičovej a Záhradníckej ulici v Bratislave (1956), budova krajového štúdia Československého rozhlasu, dnes štúdio Rádia Regina (1959) a budova správy telefónnych ústrední v Banskej Bystrici (1960), hlavná budova spojov v Žiline (1960), budovy telekomunikácií a pošty v Uherskom Hradišti (1961), Nových Zámkoch (1963) a vo Fiľakove (1965), budova zosilňovacej stanice v lokalite Ahoj v Bratislave (1964), obytný dom na Gajovej ulici v Bratislave (1968).

Zverejnené v marci 2017.

Kissling, Barnabáš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kissling-barnabas