Kišš, Igor

Text hesla

Kišš, Igor, 21. 7. 1932 Uhrovec, okr. Bánovce nad Bebravou – 15. 1. 2018 Bratislava — slovenský evanjelický teológ a filozof. R. 1950 – 52 a 1955 – 56 študoval na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave (1952 vylúčený pre kritiku stalinizmu), 1975 – 76 v Štrasburgu a 1979 v Erlangene. R. 1956 ordinovaný za kňaza, 1958 – 82 pôsobil v Bzinciach pod Javorinou, 1983 – 87 v Bratislave-Petržalke, 1987 – 93 v Šahách a 1993 – 97 vo Veľkých Levároch, súčasne 1980 – 87 pedagogicky pôsobil na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave (od 1990 Evanjelická bohoslovecká fakulta UK), 1987 musel z politických príčin odísť a nesmel publikovať. Po zmene politickej situácie opäť pôsobil 1991 – 2006 na fakulte (1991 – 96 vedúci Katedry systematickej teológie, 1997 – 2003 dekan, 2004 – 2006 prodekan); 1997 profesor. Zaoberal sa systematickou teológiou, najmä dielom M. Luthera a J. A. Komenského, ako aj pôsobením vierozvestov Cyrila (Konštantína) a Metoda. Autor asi 700 teologických článkov, štúdií a knižných diel, napr.: Výchova kresťana k duchovnej dospelosti (1994), Symbolika a ekumenika (1997), Dogmatika (2000), Sociálna etika (2006). R. 1991 – 93 sa podieľal na založení 4 bilingválnych (slovensko-anglických) evanjelických gymnázií a 1994 – 95 spolupracoval s Ministerstvom obrany SR pri zakladaní vojenskej duchovnej služby v Armáde SR (dnes Ozbrojené sily SR). Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti Societas ethica, nositeľ viacerých ocenení, napr. 2004 rakúskeho štátneho vyznamenania Čestný kríž 1. triedy za vedu a umenie., 2013 Dr. h. c. Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici.

Zverejnené v marci 2017.

Kišš, Igor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kiss-igor