kismet

Text hesla

kismet [arab. > tur.] — v ľudovej islamskej viere (najmä balkánskych a tureckých moslimov) osud, resp. predurčenie (arab. kisma = údel), ktoré Alah (Alláh) pripravil každému človeku. Prijatie kismetu, ktorého výsledkom je bezpodmienečná podriadenosť Božej vôli, môže byť prejavom fatalizmu alebo aj dôkazom bezvýhradnej viery.

Zverejnené v marci 2017.

Kismet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kismet