Kiseľovsk

Text hesla

Kiseľovsk — mesto na juhu ázijskej časti Ruska v Kemerovskej oblasti v Kuzneckej uhoľnej panve; 96-tis. obyvateľov (2013). Priemysel banský (ťažba čierneho uhlia), strojársky (výroba ťažobných zariadení), odevný, nábytkársky, potravinársky, stavebných materiálov.

Prvé osídlenie na území dnešného mesta predstavovali osady Afonino, Čerkasovo a Kiseľovka založené okolo 1770 presídlencami z centrálneho Ruska. R. 1850 sa začalo v osade Afonino ťažiť uhlie, 1917 začiatok priemyselnej ťažby. R. 1921 bola dokončená výstavba železnice, čím sa zvýšil export uhlia a 1932 boli osady pri kiseľovských kamennouhoľných baniach spolu s chemickým závodom a banskými štruktúrami zjednotené pod názvom Kiseľovsk do robotníckej osady. Od 1936 mesto.

Zverejnené v marci 2017.

Kiseľovsk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kiselovsk