Kiš, František

Text hesla

Kiš, František, aj Kiss, 1720 Diviacka Nová Ves, okres Prievidza – 27. 4. 1779 Kutná Hora, ČR — rakúsky generál. Pochádzal zo zemianskej rodiny. R. 1756 major, 1760 plukovník, 1773 generálmajor habsburskej cisárskej armády, 1763 veliteľ pluku, 1773 veliteľ brigády v Čechách. Vyznamenal sa 1759 počas sedemročnej vojny proti Prusku (1756 – 63) a vo vojne proti Turkom (1778 – 79). R. 1762 bol vyznamenaný Radom Márie Terézie.

Zverejnené v marci 2017.

Kiš, František [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kis-frantisek