Kirschbaum, Jozef

Popis ilustrácie

Jozef Kirschbaum

Text hesla

Kirschbaum [kirš-], Jozef (Marian), pseudonymy Jozef Kirschbaum-Čerešňa, J. Višňovan, J. Višňovský, J. K. Čerešňa, M. Čerešňa a i., 25. 3. 1913 Dolné Vestenice, okres Prievidza – 16. 8. 2001 Willowdale, časť Toronta, Kanada — slovenský politik, diplomat, slavista a slovakista, otec Stanislava Kirschbauma.

Študoval právo na UK v Bratislave (1933 – 38) a na univerzite vo Varšave a v Krakove (1934 – 35). Už počas štúdia na gymnáziu publikoval pod pseudonymom Marian Čerešňa články, v ktorom polemizoval s ideami čechoslovakizmu a hlásil sa k autonomizmu. R. 1938 šéfredaktor radikálne pronárodne orientovaného dvojtýždenníka Nástup, 1939 – 40 generálny tajomník HSĽS. Po Salzburských rokovaniach v lete 1940 bol na príkaz A. Hitlera odstránený z vedúcich politických pozícií a odišiel do diplomacie; 1941 – 42 legačný radca v Ríme, kde zároveň študoval politické vedy, 1942 – 45 vyslanec v Berne, kde po 1945 zostal v emigrácii. R. 1945 – 48 pôsobil vo výbore Medzinárodnej organizácie pre utečencov v Ženeve ako delegát Slovenskej ligy v Amerike.

Po nástupe komunistickej moci v Československu (február 1948) bol v neprítomnosti odsúdený na dvadsať rokov väzenia. V novembri 1949 sa vysťahoval do Kanady, kde študoval a 1951 – 62 prednášal slavistiku na univerzite v Montreale, potom v Toronte a Ottawe, kde 1990 založil na univerzite ako uznávaný slavista Katedru slovenskej histórie a kultúry. Od 1971 podpredseda Svetového kongresu Slovákov, pri príležitosti jeho piateho generálneho zhromaždenia 1981 zostavil knihu Desať rokov činnosti Svetového kongresu Slovákov (1981).

Autor viacerých politologických a historických prác a mnohých odborných článkov z oblasti histórie a slavistiky, napr. knihy dokumentov Krvácajúca hranica (1940), spisov Náš boj o samostatnosť Slovenska (1958), Slováci v Kanade (Slovaks in Canada, 1967), Slovenský jazyk a literatúra (Slovak Language and Literature, 1975), Slováci na Podkarpatskej Rusi a ich presídľovanie do Československa v roku 1947 (1998) a i. Časopisecky publikoval aj básne, črty, poviedky, literárne kritiky, recenzie a úvahy.

Zverejnené v marci 2017.

Kirschbaum, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kirschbaum-jozef