Kirovohrad

Text hesla

Kirovohrad, do 1924 Jelizavetgrad, 1924 – 34 Zinovievsk, 1934 – 39 Kirovo — mesto v centrálnej časti Ukrajiny na Dneperskej pahorkatine na rieke Inhul (prítok Južného Buhu), administratívne stredisko Kirovohradskej oblasti; 240-tis. obyvateľov (2013). Stredisko priemyslu, kultúry a školstva. Priemysel strojársky (výroba poľnohospodárskych strojov, hydraulických mechanizmov a i.), potravinársky (mäsový, mliekarský), liehovarnícky (výroba vodky), stavebných materiálov, odevný, obuvnícky, textilný, drevársky. Dopravná križovatka, letisko.

Mesto vzniklo ako Jelizavetgrad okolo Pevnosti sv. Alžbety (rus. sv. Jelizavety), ktorá bola vybudovaná 1754 na základe nariadenia cárovnej Alžbety I. Petrovny. Malo strategické postavenie pri kolonizácii sev. pobrežných oblastí Čierneho mora a pri obrane pred hajdamákmi. R. 1764 získalo štatút centra Jelizavetskej provincie Novorossijskej gubernie. Predstavovalo dôležitú základňu veľkej cárskej armády, ktorá počas rusko-tureckej vojny (1768 – 74) zlikvidovala kozácku pevnosť Záporožskú Sič. Neskôr mesto postupne strácalo svoj význam. R. 1924 premenované na Zinovievsk podľa rodáka G. J. Zinovieva, 1934 na Kirovo podľa S. M. Kirova, od 1939 súčasný názov a centrum Kirovohradskej oblasti. Počas 2. svetovej vojny 1941 – 44 okupované nacistickým Nemeckom. Stavebné pamiatky: Chrám premenenia Pána (Spassko-preobraženskij sobor, 1813). Technická univerzita (založená 1929), niekoľko múzeí, divadlá (hudobno-dramatické, založené 1882; bábkové, založené 1949).

Zverejnené v marci 2017.

Kirovohrad [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kirovohrad