Kirovgrad

Text hesla

Kirovgrad, do 1935 Kalata — mesto na západe ázijskej časti Ruska vo Sverdlovskej oblasti na vých. úpätí Uralu severozáp. od Jekaterinburgu; 21-tis. obyvateľov (2013). Priemysel banský (ťažba rúd medi), hutnícky (spracovanie medi), chemický. Konečná stanica na odbočke železničnej trate Jekaterinburg – Nižnij Tagil.

Založené 1661 ako osada Kalataj (baškirsky otcovská osada), neskôr Kalata. V 18. stor. sa v oblasti začalo s ťažbou chalkopyritu. R. 1910 – 12 bola postavená Kalatinská medená huta, v ktorej okruhu rýchlo vyrástla rovnomenná osada. Závod bol dočasne zatvorený 1917 – 22, po občianskej vojne bol najdôležitejším mediarskym závodom v Rusku. Od 1932 mesto, 1935 premenované na Kirovgrad (podľa S. M. Kirova).

Zverejnené v marci 2017.

Kirovgrad [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kirovgrad