Kiriši

Text hesla

Kiriši, Kirishi — mesto na severozápade európskej časti Ruska v Leningradskej oblasti na pravom brehu rieky Volchov asi 150 km juhových. od Petrohradu; 53-tis. obyvateľov (2013). Priemysel petrochemický, strojársky, sklársky, potravinársky, stavebných materiálov, energetický (tepelná elektráreň). Železničná stanica na trati Moskva – Petrohrad, cestný uzol, konečný bod ropovodu Aľmetievsk – Nižný Novgorod – Jaroslavľ – Kiriši.

Mesto prvýkrát písomne doložené 1693. Jeho rozvoj nastal v súvislosti s výstavbou železnice a železničnej stanice v 20. rokoch 20. stor. a v súvislosti s rozvojom petrochemického priemyslu v 60. rokoch 20. stor. (od 1965 mesto). Počas 2. svetovej vojny značne poškodené.

Zverejnené v marci 2017.

Kiriši [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kirisi