Kirikire

Text hesla

Kirikire, Quiriquire — ložisko ropy a zemného plynu vo vých. Venezuele v sev. časti štátu Monagas asi 28 km od jeho hlavného mesta Maturín na juhových. okraji pohoria Serrania del Interior. Leží na sev. okraji tektonicky nestabilnej Maturínskej panvy a viaže sa na šošovky pieskov pliocénovo-pleistocénneho veku. Predpokladá sa, že ropa migrovala z morských a brakických vrstiev miocénu a kriedy v podloží. Surová ropa z Kirikire je relatívne ťažká, s nízkym obsahom síry. Je vhodná na výrobu vysokooktánového benzínu, ťažkej motorovej nafty a lodného paliva najvyššej kvality. S celkovými zásobami ropy viac ako 800 mil. barelov patrí Kirikire k najväčším ložiskám ropy vo Venezuele. Objavené 1928, ťažba ropy sa začala 1935, ťažba zemného plynu 2001.

Zverejnené v marci 2017.

Kirikire [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kirikire