Kintly, Belo

Text hesla

Kintly, Belo, 27. 9. 1929 Vrútky, okres Martin – 16. 2. 1997 Bratislava — slovenský stavebný odborník. R. 1953 – 96 pôsobil na Stavebnej fakulte SVŠT (dnes STU) v Bratislave (1980 – 87 prodekan); 1984 profesor. Zaoberal sa prípravou a vlastnosťami betónových zmesí, technológiou výroby betónových konštrukcií, optimalizáciou usporiadania staveniska, novými technológiami stavebných procesov, využitím stavebnej mechanizácie na pozemných stavbách ap. Autor a spoluautor príručiek pre stavebných odborníkov, napr. Nové spôsoby práce v pozemnom staviteľstve (1955), Betonár (1963), pre individuálnych stavebníkov, napr. Ako stavať rodinné domčeky (1957), a viacerých stredoškolských a vysokoškolských učebníc a učebných textov.

Zverejnené v marci 2017.

Kintly, Belo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kintly-belo