Kinnell, Galway

Text hesla

Kinnell, Galway, 1. 2. 1927 Providence, Rhode Island – 28. 10. 2014 Sheffield, Vermont — americký básnik a prekladateľ. Študoval na Princetonskej univerzite. Mnoho cestoval po Európe a Blízkom východe. K písaniu poézie ho v mladosti inšpirovali diela E. A. Poea, E. Dickinsonovej a W. Whitmana. Debutoval 1960 zbierkou básní Ó, aké kráľovstvo to bolo (What a Kingdom It Was). V 60. rokoch 20. stor. sa aktívne zapojil do hnutia za občianske práva a do protestov proti vojne vo Vietname. Motívy spoločenského protestu a politického aktivizmu sú obsiahnuté v zbierke Kniha hrôz (The Book of Nightmares, 1971).

Hoci v jeho poézii prevládajú sociálne motívy, nechýba v nej ani imaginatívna hĺbka s tendenciou k surrealistickému, ponurému stvárňovaniu reality. Vo svojich básňach vychádzal zo zážitkov všedného dňa, ktoré transcendujú do širšieho poetického, duchovného a kultúrneho obsahu. K najvýznamnejším zbierkam patria Telesné handry (Body Rags, 1968), Smrteľné činy, smrteľne slová (Mortal Acts, Mortal Words, 1980) a Minulosť (The Past, 1985), ako poslednú vydal zbierku Pevné je tvoje zovretie (Strong Is Your Hold, 2006). Autor románu Čierne svetlo (Black Light, 1966), prekladal z francúzštiny (F. Villon, Y. Bonnefoy) a z nemčiny (R. M. Rilke). Nositeľ Pulitzerovej ceny za poéziu (1983) a Národnej knižnej ceny za poéziu (1983) za zbierku Vybrané básne (Selected Poems, 1982).

Zverejnené v marci 2017.

Kinnell, Galway [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kinnell-galway