Kingstonská menová dohoda

Text hesla

Kingstonská menová dohoda [kinkstn-], aj Jamajská menová dohoda — dohoda členských krajín Medzinárodného menového fondu (MMF) o reforme medzinárodného menového systému zavedeného 1944 Brettonwoodskými dohodami uzavretá 1976 v Kingstone (Jamajka). Predchádzali jej problémy súvisiace so zmenou pozície amerického dolára 1971 (v dôsledku inflácie vyvolanej najmä financovaním vietnamskej vojny) a s ropnou krízou na jeseň 1973, ktorá vyvolala hospodársku recesiu 1974 – 76 a prvú celosvetovú hospodársku krízu od skončenia 2. svetovej vojny.

K najvýznamnejším zásadám Kingstonskej menovej dohody, ktoré sa stali základom zmeny stanov MMF, patria: a) prechod na pohyblivé menové kurzy, ktoré by pružne reagovali na cenový vývoj v jednotlivých štátoch (zrušila sa zásada pevných parít, resp. upravovateľných pevných parít s priamymi alebo s nepriamymi väzbami na zlato, bol zavedený pohyblivý kurz floating); b) zrušenie vymeniteľnosti amerického dolára za zlato, ktoré prestalo byť základom kurzových vzťahov; c) demonetizácia zlata (proces znižovania úlohy zlata v menovej oblasti), v dôsledku ktorého MMF odpredal časť zlatých zásob, bola zrušená časť členského vkladu v zlate, ako aj oficiálna cena zlata a i.; d) ustanovenie SDR (Special Drawing Rights, → zvláštne práva čerpania, zavedené 1970) za základný rezervný prostriedok (namiesto zlata a amerického dolára) a za novú zúčtovaciu jednotku slúžiacu na vyrovnávanie zostatkov medzi centrálnymi bankami. SDR sa súčasne stali zdrojom financovania úverov MMF, ktorého novým poslaním bolo poskytovať dlhodobé úvery a tvorba komplexnejších politicko-ekonomických stratégií pre štáty s ekonomickými problémami. Kingstonská menová dohoda významne ovplyvnila medzinárodný menový systém a medzinárodné hospodárstvo a poskytla viac možností na regulovanie menových vzťahov, ktoré sa však nezjednodušili.

Zverejnené v marci 2017.

Kingstonská menová dohoda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kingstonska-menova-dohoda